• บริการงานพิธีการศุลกากร

• บริการงานเอเย่นต์เรือเดินสมุทร

• โดยทีมงานมืออาชีพ

 

     พิธีการศุลกากรและท่าเรือ / CUSTOMS & PORT


 

 

 

 บริการพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับตู้สินค้าคอนเทนเนอร์นำเข้า-ส่งออก 

 
 
• เอกสารอารักขาตู้สินค้า
• ตรวจปล่อยตุู้สินค้า
• ใบขนขาเข้าพิเศษ
• เอกสารนำเข้า-ส่งออกสินค้า
  > ทางเรือ
  > ทางรถไฟ
  > ทางรถยนต์
• และอื่นๆ
 

 

 

 บริการงานเอเย่นต์เรือเดินสมุทร พิธีการเรือ

 
 
 
• งานเอกสารการท่าเรือ
• งานเอกสารศุลกากร
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
• และอื่นๆ